Welkom!


Welkom op de website van Kompas360, een gespecialiseerd full service bureau voor allround procesbegeleiding van bedrijfsvraagstukken en regelgeving.

Kompas360: uw partner op het gebied van procesbegeleiding en advies bij opdrachten en vragen over gebouwen, installaties en medewerkers.

Heeft u vragen over personeel, installatietechniek, vastgoed en/of engineering? Bent u op zoek naar een betrouwbare en kritische partner voor uw opdracht? Wilt u expertise inschakelen op een bepaald vlak of wilt u juist de gehele projectbegeleiding uit handen geven? Wij analyseren, monitoren en onderzoeken uw vraag zodat wij exact weten waar wij op in kunnen en moeten zetten. Zo vermijden wij onnodige overlappingen en fungeren wij als een noodzakelijke trechter en schakel tussen u en uw eigen expertise en de samenwerkingspartners. Wij zijn de aangewezen organisatie die aanvragen en projecten procesmatig in goede banen weet te leiden, geheel op maat.

Wij scheppen kaders en bieden inzicht voorafgaand, tijdens en na afloop van projecten en processen in diverse sectoren. Bovendien nemen wij de regie van het project en bijbehorende complexe analyse, vraagstellingen en de daarbij behorende beslissingsmomenten inclusief onderbouwing en rapportages graag voor u uit handen. In fases, gedeeltelijk of in totaliteit. Door de integrale aanpak en de grondige analyse vooraf, sluit onze specialistische kennis en vaardigheden aan bij wat u zelf in huis heeft.

Van advieswerkzaamheden, projectmanagement tot directievoering: wij creëren rust op de werkvloer en zorgen dat (innovatieve) ideeën tot uitvoering worden gebracht. Wij denken in mogelijkheden en oplossingen. Van proces, implementatie, uitvoering tot nazorg: onze Kompas360 specialisten ontzorgen u door de toepassing van specialistische kennis en vaardigheden. Zij bezitten allen de capaciteit om door vakkennis en inhoudelijke specialisatie de aanvragen te verwerken en (deel)trajecten in goede banen te leiden.

 

Kompas360: uw specialist én partner
voor al uw bedrijfsprocessen

Motto Kompas360

De Kompas360 kernwaarden zoals integriteit en samenwerking vormen de identiteit van onze organisatie. Daarnaast is ons motto ‘denken, durven en doen’ van grote waarde binnen onze coöperatie. Als tussenschakel legt Kompas360 namelijk de verbinding tussen opdrachtgevers en alle betrokkenen.

Wij bekleden een centrale rol in de geïntegreerde projectteams, waarbij onze kernwaarden in acht worden genomen. Door de integrale aanpak krijgen projecten de optimale begeleiding en worden vragen én oplossingen vanuit verschillende invalshoeken belicht. 360 graden. Zo leveren Kompas360 specialisten expertise en praktische adviezen, eventueel onderbouwd met innovatieve berekeningen en/of simulaties. Een dynamisch proces op hoog niveau. Wij denken, durven en doen, zodat de beste kwaliteit behaald wordt.


Wij denken

We zijn alert en met inzet van al onze deskundigheid gericht op de opdracht. Wij evalueren voortdurend onze prestaties en zoeken steeds naar innovatieve en kostenefficiënte oplossingen. We zijn betrouwbaar en integer. Wij zijn uw strategisch partner.


Wij durven

We zijn positief over de kansen en mogelijkheden die wij om ons heen zien en wij zetten ons in met durf, daadkracht en alle beschikbare deskundigheid in om onze opdracht te verwezenlijken. Wij durven daarbij nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe oplossingen aan u voor te leggen. Wij werken op tactisch niveau.


Wij doen

Kompas360 doet wat het denkt, durft en belooft. Kompas360 draagt bij met een aanpak die werkelijk het verschil maakt. Teamwerk, kwaliteit en samenwerking is de sleutel van ons succes. Wij leveren!

 

Kompas360
krachtig door gespecialiseerde,
gekwalificeerde en parate kennis

Bericht niet gevonden